Skip to main content

Kapacitet

  • Renoveringar och reparationer av gamla ramar.
  • Restaurering av oljemålning. Pamela fyller i färg över lagad skada.

    Vi har en mycket god kapacitet vad det gäller inramningsarbeten och kvalitetsinramningar i Stockholm. Läs mer om våra möjligheter för er som kund här nedan.

    Kvalitetsinramningar och inramningsarbeten

    Ramverkstan har en mycket god kapacitet vad det gäller inramningsarbeten. Vi har ända sedan 1970-talet arbetat med en mängd olika statliga, kommunala och landstingsdrivna inrättningar och institut, bland annat Statens Konstråd, Stockholms Läns Landsting, Skatteverket, Högsta Domstolen samt en rad olika museer för inramning och konserveringsarbeten. Bland våra företagskunder märks bland annat Absolut vodka (som vi har ett flertal spännande affischer av till försäljning i vårt galleri) samt Bonnier och Tensta Konsthall och Huge Bostäder.

    Vår konst är oftast lokal då våra konstnärer bor i närheten av Ramverkstan